Medicinske zanimljivosti

 

Humoralni lijekovi i medicina 

Termin humoralno ponekad izaziva zabunu.

Često se koristi da označi fazu u istoriji medicine prije moderne kliničke medicine.

U savremenoj medicini se koristi da se naglasi da se dejstvo lijeka obavlja posredstvom topivih tvari u tjelesnim tekućinama.

Humoralna medicina (teorija ili patologija) je naziv za teoriju koja se razvila u antičko doba i držala da se ljudsko tijelo sastoji od četiri osnovna tjelesna soka (humora). Ti su sokovi tradicionalno bili: krv, sluz, crna žuč i žuta žuč. Prema toj teoriji bolesti su bile posljedica neravnoteže među sokovima, a liječenje je moralo uspostaviti tu ravnotežu. Teoriju je prvi iznio grčki ljekar i filozof Empedoklo u drugoj polovici V vijeka p.n.e. na temelju učenja o četiri osnovna elementa od kojih se sastoje sve stvari. Teoriju je preuzeo Hipokrat, a kasnije sistematizirao Galen, da bi je preko srednjovjekovnih arapskih ljekara preuzeli evropski ljekari. Ova teorija dominirala evropksom medicinskom misli sve do XIX. vijeka..


Saznaj više o drevnoj medicini

 

 
Zdrava hrana je osnov zdravog života. 
Pogledaj portal Zdrava hrana

 

Posjetite sajt Zivjeti s reumom

Imate problema sa reumom?

Pogledaj sajt Živjeti sa reumom

Posjetite sajt BLinfo
Želite saznati novosti u Banjaluci? Posjetite sajt BLinfo

 

 

 

Šematski prikaz Hipokrtovog viđenja tjelesnih sokova i njihovog utjecaja na bolest.

Humoralni imunitet je imunitet kod kojeg tijelo stvara cirkulirajuća antitijela tj. globalne koji imaju sposobnost da napadnu uljeza. Ova vrsta imuniteta je glavna odbrana protiv bakterijskih infekcija.

Ćelijski imunitet se ogleda u stvaranju velikog broja jako specijalizovanih limfocita koji su specifično senzibilisani na strani agens. Ovi senzibilisani limfociti imaju posebnu sposobnost da se “zakače” za strani agens i da ga unište. 

Ova vrsta imuniteta se naziva još i limfocitni imunitet. Odgovoran je za kasne alergijske reakcije i odbacivanje transplanta stranih tkiva. 

On čini glavnu odbranu protiv infekcija uzrokovanih virusima, gljivicama i nekim bakterijama kao što je bacil tuberkuloze.

Humoralni imunski odgovor na gripu