Medicinske zanimljivosti

 

Aspirin   

 

Čudo zvano ASPIRIN® stvoreno je 1897. godine. Tad je mladi hemičar dr. Felix Hoffmann sa saradnicima prvi put uspio napraviti acetilsalicilnu kiselinu, aktivnu supstancu u ASPIRINU®, u stabilnom obliku koji je i organizam bolje podnosio. Tako je rođen lijek, ali je još bio bez imena. Ime je dobio dvije godine poslije. Lijek je dobio ime ASPIRIN® 1899. godine.
A” potječe od riječi acetil, koji je dio imena djelatne tvari - acetilsalicilne kiseline.

Drugi slog “spir” potječe iz istorije aktivne supstance i odnosi se na kiselinu iz soka biljke zvane končara (Spiraea ulmaria), koja ima jednak hemijski sastav kao salicilna kiselina.

Završetak “in” tada se najčešće se upotrebljavao kod kreiranja novih imena u hemiji.

1899. godine ASPIRIN® je bio upisan u registar robnih marki pri Carskom patentnom birou u Berlinu.

Istraživački rad dr. Hoffmanna i njegovih saradnika označava prekretnicu u razvoju savremene medicine.

 

Acetilsalicilna kiselina bila je nešto novo. Tada se upotrebljavala kao sredstvo protiv reumatskih bolova. Bila je ujedno i prvi laboratorijski napravljen nesteroidni antireumatik koji je bio dostupan u hemijski čistom i stabilnom obliku za masovnu proizvodnju.

ASPIRIN® je na početku pravljen u obliku praška, a od 1900. godine nadalje proizvodio se i u obliku tableta. Od tada je počeo svoj trijumfalni pohod po cijelome svijetu i ASPIRIN® je postao najuspješniji lijek svih vremena.

Na početku sedamdesetih godina prošlog stoljeća sve je više naučnika postavljalo ovo pitanje: Kako i gdje u organizmu u stvari djeluje ASPIRIN®?

Ključ za shvaćanje djelovanja acetilsalicilne kiseline (ASK) dao je farmakolog Sir John Vane:

ASK koči biosintezu takozvanih prostaglandina. To su tvari slične hormonima koji nastaju u organizmu i preuzimaju raznovrsne funkcije u organizmu. Za to je otkriće Vane 1982. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu.

1992. godine na tržište je došla prava galenska inovacija: tableta za žvakanje ASPIRIN® Direkt. Prednost: tableta se može uzeti i bez tekućine, na primjer na putovanjima, priredbama, u sportu

Dvodimenzionalna strukturna formula

Računarska simulacija trodimenzionalne strukture molekula aspirina

Vrba se u antičko doba i srednjem vijeku smatrala izvrsnim sredstvom kod temperature i reumatskih tegoba. Glavni aktivni sastojci vrbe su salicin, salicilni alkohol i njegovi glikozidi, katehinski tanin, flavonoidi i druge materije.

Aspirin, samo je jedan od sintetskih lijekova koji između ostalog sadrži i neke od aktivnih tvari vrbe.


Saznaj više o počecima i prapočecima medicine

od babilonske do moderne medicine... najpoznatiji doktori i medicinske škole koji su odredili savremenu i tradicionalnu medicinu..