Medicinske zanimljivosti

 

Hirurgija 

Vis mediacatrih naturae”- moć prirode je velika.

Hipokrat

(Corus Hipocraticum)

Hirurgija (cheirourgia /gr./- ruka i rad) je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti koje se moraju liječiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava (instrumenata)..

Istorija hirurgije je stara koliko i istorija čovječanstva i medicine

Primtivna operativna hirurgija je rađena instiktivno i iskustveno- klimav zub je vađen, absces otvaran, krvarenje zaustavljano od strane ljudi koji su bili u okruženju. U Vavilonu su oboljele stavljali na trg gde su mu svi mogli prići i ispitati kako bi se našao onaj koji može najviše pomoći. 1750 g.p.n.e. je na stubu ispisan Hamurabijev zakonik u kome su predviđene nagrade i kazne za hirurge. Natpisi na egipatskim grobnicama 2000-3000 g.p.n.e. opisuju liječenje preloma sa udlagama, vršenje cirkumcizije (obrezivanje), trepanacije lobanje (hirurško otvaranje lobanje), kao i amputacija ekstremiteta. U Indiji se takođe razvila istovremeno hirurgija a neke zapisane operativne tehnike u Susruti se primjenjuju i danas (rekonstrukcija nosa, rinoplastike, vezikolitotomije, incizije abscesa i opis hirurških instrumenata). U Grčkoj je najpoznatija bila Hipokratova škola gdje se u hirurgijji piše u Corus Hipocraticum.

S više detalja se možete upoznati u dijelu ovog portala koji se odnosi na istoriju

Neka od značajnijih otkrića koja su omogućila današnji razvoj hirurgije su:

Anestezija (1844. Horace Wels i 1846. W.T. Morton izvode inhalacionu anesteziju u Opštoj bolnici u Massachusettsu.

Asepsa i antisepsa (Ignacz Semmelweis, Mađararski akušer u Beču, uvodi obavezno pranje ruku prije ginekološkog pregleda)

Otkrića o infekciji -Louis Pasteur 1850 postavlja teoriju po kojoj su izazivači infekcija bakterije, a Josef Lister 1867. ta saznanja uvodi u hirurgiju)

Radiografiju -Rentgen 1895 uvodi novi vid dijagnostike

Transfuzija krvi -otkriće Karla Landstainera o aglutinaciji eritrocita pod uticajem seruma drugog čoveka-što je omogućilo utvrđivanje krvnih grupa-

Pencilin -Fleming, 1928) što omogućava prije- i postoperativno sprečavanje infekcija.
 

Posjetite sajt Zivjeti s reumom

Imate problema sa reumom?

Pogledaj sajt Živjeti sa reumom

Posjetite sajt BLinfo
Želite saznati novosti u Banjaluci?

Posjetite sajt BLinfo

 

 

Da bi mogao ostvariti uspješan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije.

Zbog napredka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina.

 

Hirurgija budućnosti ide u smjeru što manje traume tkiva i organizma, kao i na poljima mikrohirurgie, fetalne, endoskopske, transplantacione hirurgije, implantacije vještačkih organa i tkiva koja se dobijaju na tkivnim kulturama.

 

Operativna hirurgija se može podjeliti prema pristupu liječenja u četiri grupe:

 • reparacija rana,

 • ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,

 • rekonstruktivna hirurgija i

 • fiziološka hirurgija.

Osnovne grane hirurgije danas su:

 • neurohirurgija,

 • maksilofacijalna hirurgija,

 • ortopedija,

 • plastična i rekonstruktivna hirurgija,

 • grudna hirurgija,

 • abdominalna hirurgija,

 • vaskularna hirurgija,

 • urologija,

 • kao i druge brojne poddicipline