Od čaja do aspirina i pencilina

kad i kako su ljudi poćeli da uzimaju lijekove...

Medicinske zanimljivosti


Saznaj više o počecima i prapočecima medicine

od babilonske do moderne medicine... najpoznatiji doktori i medicinske škole koji su odredili savremenu i tradicionalnu medicinu...

 
Zdrava hrana je osnov zdravog života. 
Pogledaj portal Zdrava hrana

 

Posjetite sajt Zivjeti s reumom

Imate problema sa reumom?

Pogledaj sajt Živjeti sa reumom

 

Posjetite sajt BLinfo
Želite saznati novosti u Banjaluci? Posjetite sajt BLinfo

Humoralna i Internet medicina -UPOZORENJE-

Bilo kakvo apliciranje ovdje iznesenih stavova činite na vlastiti rizik. Prije nego što se odlučite na to kao obavezno Vam preporučujemo konsultacije sa Vašim doktorom.

mojTim

Postoje različite istorijske faze medicine i uobičajena je podjela na četri faze prije nego što je prevladala moderna klinička medicina.

Prva faza istorije medicine: EMPIRIJA, Čovjek ne postavlja nikakva pitanja
Druga faza istorije medicine je DEMONSKA faza, Liječnik je vrač
Treća faza istorije medicine je MAGIČNO-RELIGIOZNA faza; Liječnik je sveštenik
Četvrta faza medicine – HUMORALNA faza - Počeci moderne medicine koja pokušava otkriti i otkloniti uzroke bolesti. Glavno postignuće Hipokrata (oca moderne medicine) ne leži toliko u bilo kojem određenom otkriću ili lijeku, već u postavljanju temelja medicine na opažanju, iskustvu i racionalnoj misli.

Kliničku -modernu- medicinu (nastalu početkom XIX vijeka) karakteriše svojevrsno ujedninjavanje svih dijelova u jedinstven sistem teorijskih i praktičnih spoznaja o uzrocima, sjedištu i toku bolesti uz razradu objektivnih dijagnostičkih metoda i uz kritičku ocjenu terapijskih postupaka. 

Kod dijagnostike se uvode kvalitativne i kvantitativne fizikalne, hemijske i mikrobioloških pretrage.

Internet faza medicine

Početkom XXI vijeka moderne tehnologije su približile medicinska znanja laicima. Bez obzira koliko se to čini dobrim, Internet krije mnoge zamke. Primjena Interneta, pogotovo u pokušaju medicinske dijagnostike je vrlo opasna.

Zdravlje, odnosno bolest, je previše komplekasno da bi se moglo prepustiti samo tehnologiji. Neophodna je pomoć stručnjaka - doktora.

Internet može da posluži (i profesionalcu i laiku) samo kao pomoć.

U protivnom biće više štete nego koristi. Neozbiljno je govoriti o Internet fazi medicine.

Portal koji gledate ima za cilj samo da Vas upozna sa nekim od medicinskih pojmova.

Put do pakla popločan je dobrim namjerama...

Dante